چگونه به امام زمان (ع) نامه بنویسیم؟

برای درد و دل با امام زمان و نوشتن نامه آماده اید؟

فکر کردید چگونه به امام زمان نامه بنویسیم؟ اگه به این فکر افتاید چگونه به امام زمان نزدیک شویم؟

با سوین کالا همراه باشید تا یک نامه خوب به امام مهدی بنویسید.

امام زمان زنده است.

حتی اگه به فکر نامه نوشتن به امام زمان هستید، تبریک میگوییم شما به امام زمان فکر کردید.

حتما مام مهدی ع نیز به شما اجازه داده تا به ایشان فکر نامه نوشتن هستید.

شروع نوشتن نامه برای امام زمان

ابتدا یک صلوات فرستاده و یک برگه و خودکار آماده کنید. بالای برگه به نام خدا فراموش نشود.

چرا که امام زمان زنده میباشد، همه ما از ایشان خواسته هایی داریم.

اصلا به این فکر نکنید چیز کم و یا زیادی بخواهیم، دردل کنیم هر چه در قلب خود و خواسته دارید

بنویسید،به این ایمان بیاورید امام زمان (ع) نامه شما را میخواند و جواب اورا در زندگی خود احساس خواهید کرد.

امام زمان را یاد کنید چرا که او زنده است

اگر از صمیم قلب به این ایمان داشته باشید که حتما جواب نامه را خواهید گرفت، قطغا همینطور

خواهد بود،نوشتن نامه برای امام زمان بسیار کار نیکویی است، چرا که با نوشتن نامه به

امام زمان ارتباط قلبی خود را با امام زمان (ع) نزدیک میکنید و یک امید و روشنایی در زندگی

خود احساس خواهید کرد.

پس برگه را اماده کنید و از صمیم قلب با امام زمان حرف بزنید، حتما لازم نیست نامه

رسمی و خشک باشد، حتی با زبان گفتاری نامه بنوسید، ایشان حتما نامه شما را خواهد

خواند،همانطور که خود من به ایشان نامه نوشتم وواگر آرزویی برآورده نشد قطعا حکمتی بوده

و یا روز آن فرا نرسیده ان شا الله که به خواسته و آرزوهای خود برسید.

شما میتوانید در این پست از قسمت دیدگاه ها نظرات و خاطره های خود را بنویسید.

سوین کالا
اسفند 18, 1398